Reports by Childhood

Reports by Childhood

“…det var en känsla av att han befann sig i rummet bredvid” En granskning av internetrelaterade sexuella övergrepp hanterade av svensk tingsrätt 2020-2021.