About Stella Polaris Knowledge Center

English:

The Stella Polaris AI Hub was launched in June 2021 as a project run by Childhood financed by the Swedish Post Code Lottery. The Stella Polaris Knowledge Center aims to make available research and resources on AI and child sexual abuse. The target groups for the platform are both developers of AI solutions but also potential users of AI solutions.

For those interested in developing or using different AI tools, there is our tool database "Digital Tools Combatting Child Sexual Abuse". The database contains more than 90 different AI tools used to combat child sexual abuse. All the tools in the database are digital, reasonably advanced, and directly useful in the fight against child sexual abuse.

If you are interested in the intersection of children's rights and AI, our research database allows you to learn as much as possible as easily as possible. It contains both reports and peer-reviewed research on the topic we have selected. We hope that the interesting information in the database will inspire greater understanding and research in the field. Feel free to take a look and see if there is anything that is particularly interesting for you. All material on the site is reviewed by us to ensure that all sources are accurate and up to date.

Svenska:

AI-hubben Stella Polaris startades i juni 2021 som ett projekt inom Childhood som finansieras av svenska Postkodlotteriet. Stella Polaris Kunskapscenter har som syfte att tillgängliggöra forskning och resurser kring AI och sexuella övergrepp mot barn. Målgrupperna för plattformen är både utvecklare av AI-lösningar men även potentiella användare av AI-lösningar.

För dig som är intresserad av att utveckla eller använda olika AI-verktyg finns vår verktygsdatabas ”Digital Tools Combatting Child Sexual Abuse”. Databasen innehåller fler än 90 olika AI-verktyg som används för att motverka sexuella övergrepp mot barn. Alla verktyg i databasen är digitala, någorlunda avancerade, och direkt användbara i kampen mot sexuella övergrepp mot barn.

För att du som är intresserad av skärningspunkten mellan barns rättigheter och AI ska kunna lära dig så mycket som möjligt så smidigt som möjligt finns vår forskningsdatabas. Där finns både rapporter och peer-reviewed forskning inom ämnet som vi har valt ut. Vi hoppas att den intressanta informationen som finns i databasen ska inspirera till ökad förståelse och forskning inom området. Ta gärna en titt och se om det finns någonting som är extra intressant för just dig.

Stella Polaris kunskapscentrum drivs av World Childhood Foundation. Allt material på sidan granskas av oss för att säkerställa att alla källor är korrekta och uppdaterade.