🔬

För dig som utvecklar verktyg

Här finns en samling resurser som är relevanta vid utvecklingen av nya verktyg.
Digital Tools Combating Child Sexual AbuseDigital Tools Combating Child Sexual Abuse

En databas som innehåller över 90 verktyg som används för att bekämpa sexuella övergrepp mot barn.

🎯Key Improvement Areas for Digital Tools

En sammanställning av områden som det idag finns stor potential för nya verktyg för att förhindra övergrepp mot barn. Sammanställningen beskriver bland annat områden med brist på verktyg, identifierade problemområden, och nya verktyg som potentiellt kan utvecklas tack vare ny teknologi.

En samling granskade rapporter om forskning kring sexuella övergrepp mot barn. Database uppdateras kontinuerligt.

Resurser per AI funktionalitet

Vi har sammanställt resurser som kan vara relevanta vid utvecklingen av verktyg med specifik AI funktionalitet.

En samling av andra sidor med information, forskning och andra resurser relaterade till övergrepp av barn och artificiell intelligens.

image